Una nota de color

Manteniment_02

El moble

Un piano és un instrument de dimensions considerables que no passa desapercebut en una vivenda. A l’hora d’ubicar-lo s’ha de buscar un espai que no sigui transitat pels habitants de la casa, i evitar possibles cops que poden provocar lesions a l’exterior de l’instrument. En cas de patir-ne, és un tècnic ebenista qui les sabrà reparar.

Per netejar-lo cal utilitzar productes apropiats pel tipus d’acabat que tingui el piano: vernís, fusta, lacat, etc. Aquests productes s’han d’utilitzar en quantitats moderades i sempre aplicats directament sobre un drap, mai damunt la superfície del piano. És molt recomanable l’aigua sola en un drap de cotó molt suau.

Amb els anys, l’instrument acumula al seu interior pols i restes de brossa produïdes pel desgast dels components de la màquina, i és convenient netejar-lo. Aquesta labor ha d’anar a càrrec d’un tècnic, que sabrà quan cal fer-la. A més, també sabrà com desmuntar i muntar de nou els components necessaris i com manipular les zones més delicades perquè no es malmetin.

El moble d'un piano
Piano de cua