Una nota de color

Manteniment_04

Afinació

Un afinador de pianos busca l’equilibri entre les freqüències que emeten totes les cordes de manera que, en escoltar el piano, ens doni una sensació endreçada i agradable. Per fer-ho s’actua directament sobre la tensió de la corda: a més tensió, la corda emet una freqüència més alta, és a dir que sona més aguda.

La tensió d’una corda subjecta pels dos extrems no es manté perpètuament: l’ús quotidià del piano l’altera, com també ho fan els factors ambientals, encara que l’instrument no es faci servir gens. Per assegurar-ne l’estabilitat cal fer-lo afinar amb regularitat. Els diferents fabricants recomanen fer-ho un cop a l’any, però un afinador de pianos sabrà establir la periodicitat adequada per gaudir el màxim temps possible d’un instrument ben afinat.

Les cordes no toleren bé els canvis sobtats de tensió; com més s’ha de tensar una corda per afinar-la, més de pressa es desafinarà. Per tant, s’ha d’evitar que les cordes perdin massa tensió, ja que recuperar-la pot resultar laboriós i costós. Un programa d’afinació personalitzat evitarà aquests mals majors.

Afinació d'un piano
Piano de cua