Una nota de color

Manteniment_03

Mecanisme

La màquina d’un piano és molt complexa per la gran quantitat de peces de diferents materials que té: fustes, metalls, feltres, cuirs, teles... Des que es pitja una tecla fins que el martell copeja la corda, aquestes peces efectuen una sèrie de moviments molt concrets, interactuant constantment, on el correcte moviment d’una d’elles resulta imprescindible per al de moltes altres.

Amb l’ús habitual del piano, les friccions que es produeixen entre les peces de la màquina fan que es desgastin i apareguin els desajusts. També els factors ambientals poden dilatar, contraure o degradar alguns d’aquests components. Aquestes variacions alteren l’equilibri entre els diferents components, de manera que és necessari fer reglatges periòdics del mecanisme per assegurar-ne un òptim funcionament.

Amb el temps, aquest procés de desgast acaba per requerir la reparació de components i, en última instància, la seva substitució total o parcial per poder seguir gaudint del piano en les millors condicions possibles.

Mecanisme d'un piano
Piano de cua